Νέα Βιβλία

Είδος Βιβλίου
ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Κάθε τόμος της παρούσας σειράς εγχειριδίων του Cambridge τα οποία πραγματεύονται μείζονες…
Δαρείος
5ος αιώνας π.Χ. 0 μεγάλος βασιλιάς Δαρείος, μετά από μακρά περίοδο βασιλείας, θέλει να…