Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Σταδιακή επαναλειτουργία του αναγνωστηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

26/07/2021 - 02/08/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 Κ.Υ.Α. "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00" (ΦΕΚ 3276/Β/24-07-2021), προχωράει στην σταδιακή επαναλειτουργία του αναγνωστηρίου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.