Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
εικόνα με τον Αίσωπο να διαβάζει ιστορίες

«Οι μικροί αναγνώστες στη χώρα του Αισώπου».

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
26/10/2019 - 26/10/2019

Σάββατο, 12  έως 26 Οκτωβρίου,  ώρα  10:30- 13:30.

Με την Μαγδαληνή Μοσχογιάννη, εκπαιδευτικό. Μια δράση που θα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως δημιουργική ανάγνωση, αναδιήγηση μύθων, παιχνίδια με λέξεις και εικόνες, κατασκευές, ζωγραφική, παιχνίδι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Για ηλικίες 6-9 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.