Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ

Κινητή Βιβλιοθήκη

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/03/2023 - 30/06/2023

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διαθέτει μια κινητή μονάδα, που δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ενότητα Σερρών ιδρύοντας δανειστικά κέντρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κινητή μονάδα διαθέτει ιδιαίτερη συλλογή που ανανεώνεται συνεχώς, της οποίας η επιλογή πραγματοποιείται με γνώμονα τον πληθυσμό που εξυπηρετεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη η μη ύπαρξη σταθερής βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων σε άλλη βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις στα δανειστικά κέντρα προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2022 πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 69 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής των Σερρών.