Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ

"Κινητή Βιβλιοθήκη"

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
17/02/2020 - 31/05/2020

Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών,

σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες του Δήμου.