Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

11/05/2020 - 31/05/2020

Η αναστολή των υπηρεσιών  και δράσεων (υπηρεσία δανεισμού, κέντρο πληροφόρησης, αναγνωστήριο, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις) της βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού συνεχίζεται μέχρι νεοτέρας αποφάσεως από το Υπουργείο Παιδείας.