Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

06/09/2021 - 13/09/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950 (ΦΕΚ 4054/Β/04-09-2021) συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο φιλοξενεί δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το κοινό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.