Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

07/06/2021 - 14/06/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 ΦΕΚ 2141/Β/22-05-2021 συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο φιλοξενεί δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το κοινό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.