Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

19/04/2021 - 26/04/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών βάσει των επιδημιολογικών συνθηκών και της κρισιμότητας της κατάστασης συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο φιλοξενεί δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το κοινό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.