Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Αναγνωστηρίου

19/04/2021 - 26/04/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών βάσει των επιδημιολογικών συνθηκών και της κρισιμότητας της κατάστασης συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του αναγνωστηρίου.Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.