Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Αναγνωστηρίου

25/11/2020 - 11/12/2020

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών βάσει των επιδημιολογικών συνθηκών και της κρισιμότητας της κατάστασης συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του αναγνωστηρίου και μετά τις 25-11-2020. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.