Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Αναστολή λειτουργίας του Αναγνωστηρίου

07/06/2021 - 14/06/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 ΦΕΚ 2141/Β/22-05-2021, συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του αναγνωστηρίου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μένουμε ασφαλείς.