Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών - Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης - Ελληνικά Ταχυδρομεία: Έκθεση γραμματοσήμων

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αφουγκραζόμενη το ρυθμό και τις απαιτήσεις της εποχής μας και προσπαθώντας να επανεξετάσει το ρόλο μιας σύγχρονης Δημόσιας Βιβλιοθήκης που δεν αρκεί πια να λειτουργεί ως ένας χώρος δανεισμού και μόνον, που άλλωστε είναι ο βασικός της ρόλος όπως και η διάδοση της ανάγνωσης μέσω του ελεύθερου δανεισμού των βιβλίων, έδωσε έμφαση και σε ένα άλλο πλήθος δραστηριοτήτων καθιστώντας τη Βιβλιοθήκη ένα σύγχρονο πολιτιστικό πυρήνα.
Στο πλαίσιο αυτών δραστηριοτήτων και στην προσπάθειά της να προσδιορίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στην πόλη μας, σε συνεργασία με το τοπικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και το Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης, διοργάνωσε από κοινού έκθεση γραμματοσήμου με θεματικό αντικείμενο τη «Χλωρίδα - Πανίδα» της πατρίδας μας.
Η έκθεση λειτούργησε στο foyer του αμφιθεάτρου «Γεώργιος Καφταντζής» της Βιβλιοθήκης (στο ισόγειο του κτιρίου, Ν. Νικολάου 20) από 23 Απριλίου μέχρι 4 Μαΐου 2012.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ