Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Βιωματικό σεμινάριο Θεάτρου για νέους και ενήλικες».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-11-2018
Ημερομηνία Λήξης: 10-11-2018


• Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, 18:30-20:30 και Σάββατο, 10 Νοεμβρίου,10:00-14:00.
«Βιωματικό σεμινάριο Θεάτρου για νέους και ενήλικες». Με εμψυχώτρια τη θεατροπαιδαγωγό, Σύκα Γεωργία.
Ένα βιωματικό σεμινάριο με πρακτικές κινησιολογικές ασκήσεις και δραστηριότητες που απευθύνεται σε άτομα που αγαπούν το θέατρο. Για ηλικίες από 16+. Απαιτείται προεγγραφή στο 98550. Στον 5ο όροφο της βιβλιοθήκης.