Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-10-2018
Ημερομηνία Λήξης: 10-06-2019


• Κάθε Τετάρτη, ώρα 10:00-12:00.
«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με τη φιλόλογο Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.