Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤO ΒΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-10-2018
Ημερομηνία Λήξης: 11-10-2018

Το έγγραφο σε μορφή .pdf