Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Παιχνίδια και σπορ».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-07-2018
Ημερομηνία Λήξης: 20-08-2018


● Δευτέρα, 20 Αυγούστου, ώρα 11:00-12:30.
«Παιχνίδια και σπορ». Με την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Τσιομάνη. Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ; Αλλάζουν οι προτιμήσεις μας όσο μεγαλώνουμε; Για ηλικίες 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.