Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Προστατευμένα δεδομένα: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-06-2018
Ημερομηνία Λήξης: 16-07-2018


● Δευτέρα, 16 Ιουλίου , ώρα 11:00-12:30.
«Προστατευμένα δεδομένα: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα». Με την εκπαιδευτικό Χρυσάνθη Παλάζη.
Απλοί κανόνες για να μάθουμε να προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία. Για ηλικίες 9-14 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.