Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Δομημένα δεδομένα: Τα κτίρια και το πράσινο».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-06-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-07-2018


●Δευτέρα, 30 Ιουλίου , ώρα 11:00-12:30.
«Δομημένα δεδομένα: Τα κτίρια και το πράσινο». Με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Βάκαλο.
Καταγράφουμε τα κτίρια, τα πάρκα, τα μαγαζιά, τα αγάλματα, τις πλατείες της πόλης μας και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε ή να διατηρήσουμε το ίδιο; Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.