Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Έναρξη της καλοκαιρινής καμπάνιας».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-06-2018
Ημερομηνία Λήξης: 20-06-2018


● Τετάρτη, 20 Ιουνίου, ώρα 13:00.
«Έναρξη της καλοκαιρινής καμπάνιας».
Για να ξεκινήσει η καλοκαιρινή καμπάνια πρέπει να κόψουμε, να κρεμάσουμε, να ψάξουμε στα λεξικά, να ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε όλα έτοιμα το καλοκαίρι. Για ηλικίες 7+. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.