Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Αριθμημένα δεδομένα: Από το μηδέν ως το δέκα».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-06-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-06-2018


● Σάββατο 30 Ιουνίου , ώρα 11:00-12:30.
«Αριθμημένα δεδομένα: Από το μηδέν ως το δέκα».
Δέκα σύμβολα που με τη βοήθειά τους μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα. Για ηλικίες 4-6 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.