Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Τα ρομπότ έρχονται στη Βιβλιοθήκη: Ρομποτικές Κατασκευές με το ΕV3 Mindstorms LEGO».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-04-2018
Ημερομηνία Λήξης: 26-05-2018


● 1η Συνάντηση, Σάββατο 5 Μαΐου , ώρα 10:30-12:00.
«Τα ρομπότ έρχονται στη Βιβλιοθήκη: Ρομποτικές Κατασκευές με το ΕV3 Mindstorms LEGO». Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Καρακώτσου. Θα πραγματοποιηθούν 4 συναντήσεις στις 5, 12, 19 και 26 Μαΐου που θα περιλαμβάνουν απλές και βασικές τεχνικές προγραμματισμού και οδήγησης απλών κατασκευών, με την παλτφόρμα ΕV3 Μindstorms LEGO. Για ηλικίες 13-15 ετών. Με προεγγραφή. Στο 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.