Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Εκμάθηση πληροφορικής και χρήσης του Διαδικτύου».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-04-2018
Ημερομηνία Λήξης: 21-05-2018


● Δευτέρα 7, 14 και 21 Μαΐου, ώρα 10:00-12:00.
«Εκμάθηση πληροφορικής και χρήσης του Διαδικτύου». Με τον πληροφορικό Ευάγγελο Γκιμπιρίτη. Η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) διοργανώνει κύκλο μαθημάτων πληροφορικής που απευθύνονται στα μέλη της . Στο 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.