Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Παιδική λέσχη ανάγνωσης».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-02-2018
Ημερομηνία Λήξης: 19-03-2018


Δευτέρα, 19 Μαρτίου, ώρα 18:30- 20:00.
«Παιδική λέσχη ανάγνωσης». Με την εκπαιδευτικό Ευδοκία Χρηστομάτη και τη νηπιαγωγό Πηνελόπη Καλαμπαλίκα. Θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση της λέσχης για ηλικίες 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.