Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Στο ατελιέ των ελλήνων ζωγράφων: Γύζης».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-01-2018
Ημερομηνία Λήξης: 13-01-2018


Σάββατο, 13 Ιανουαρίου, ώρα 10:00-11:30.
«Στο ατελιέ των ελλήνων ζωγράφων: Γύζης». Με τη Βαΐα Μπαδέκα, γνωρίζουμε τη ζωή και την τεχνική του έλληνα ζωγράφου Γύζη. Για ηλικίες 9-11 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.