Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-11-2017
Ημερομηνία Λήξης: 12-12-2017

Το έγγραφο σε μορφή .pdf

Το έγγραφο σε μορφή .pdf