Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: «Άνοιξε την παλάμη σου να αγγίξεις την καρδιά σου…».


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-11-2017
Ημερομηνία Λήξης: 16-12-2017


Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-13:00.
«Άνοιξε την παλάμη σου να αγγίξεις την καρδιά σου…». Με τις εκπαιδευτικούς Γεωργία Τσιαούση και Δέσποινα Παπανδρέου. «..δώσε την αγάπη σου και κάτι απ’τα δικά σου. Πάρε την ευχαρίστηση που μόλις έχεις δώσει, και η ικανοποίηση αυτή θα σε αποζημιώσει». Μια δράση για τη γενναιοδωρία και την έννοια της προσφοράς. Για ηλικίες 10-12+ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.