Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-11-2017
Ημερομηνία Λήξης: 16-11-2017Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου.