Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: Εργαστήρι Ορθοφωνίας και παιχνίδια λόγου για παιδιά.


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-09-2017
Ημερομηνία Λήξης: 30-12-2017


--- Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, ώρα 18:30- 19:30.
«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα. Θα εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

--- Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, ώρα 19:30- 20:30.
«Παιχνίδια λόγου στη ρητορική τέχνη». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα. Για ηλικίες Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

*To Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα, κατά τις ημερομηνίες που βλέπετε παρακάτω, εκτός και αν γίνει κάποια αλλαγή σε συνεννόηση με την κα Αγγελοπούλου.
16,23 και 30 Οκτωβρίου.